vineri, 22 iunie 2012

Experiența spaniolă


Experiența spaniolă - I

Șanse egale și respect pentru femeia din societatea românească“, a făcut că persoane selectate din acest proiect să trăiască experiența spaniolă. Căci Spania a fost destinația pentru cele doua serii cu reprezentanții din România, din cele 20 de județe participante în proiect. În primul lot au luat loc în avionul spre Barcelona delegați din Arad,București, Brăila, Constanța și Baia Mare, 40 la număr. Între 10.06-17.06. ac. acestora  le-a fost dat să întâlnească lideri de frunte a unor ONG-uri și Instituții din Barcelona și Madrid. Iată componența  delegației băimărene: Ciocan Mircea, Copos Daniela, Haidu Marinela (lectori in cadrul proiectului), Tomoiagă Angela, Palcau Sorina, Tohatan Nicoleta, Vancza Gabriela și Călușeru Marinela (cursanți). Reprezentanții celorlalte județe se află acum în Spania.

Șanse egale și respect pentru femeia din societatea românească

 “Șanse egale și respect pentru femeia din societatea românească“ este un Proiectul strategic ce face parte din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , finanțat din Fondul Social European. De ce declanșarea lui în 2007?  Întrucât 2007  fusese declarat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene ca Anul european al Egalității de Șanse pentru Toți, în vederea asigurării unei participări depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. (Directivele adoptate în acest sens le găsiți în capitolul VIII. Egalitate de șanse pe websiteul de mai jos. http://www.adrvest.ro/attach_files/cap%20VIII.pdf). Patru au fost obiectivele stabilite în acel an :
1.Drepturi
2.Reprezentativitate
3. Recunoaștere
4. Respect   (Cele 4 puncte le găsiți dezvoltate in capitolul amintit.)
Și nu în ultimul rând   combaterea stereotipurilor și rolurilor atribuite femeilor și bărbaților indiferent de etnie, religie, dizabilități, vârstă, orientare sexuală punând baza pe necesitatea modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor și valorilor care aduc atingere demnității umane. O mare importanță având schimbarea mentalităților din diferitele culturi.
Proiectul s-a finalizat printr-un  schimb de experienta pentru a vedea ce au reușit să facă în acest sens diferitele tari ale comunității europene. Șanse egale și respect pentru femeia din societatea românească
Beneficiar: Federația Sanitas România.
Proiectul a fost derulat de Federația SANITAS, în parteneriat cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Raluca Iftimescu a fost expertul campaniei naţionale a acestui proiect.
Contractor al activității de formare profesionala: CEPECOM.

„Rezultat: peste 925 de femei din județele Argeș, Prahova, Gorj, Arad, Maramureș, Olt, Brăila, Constanta, Covasna, Bistrița-Năsăud calificate în meseriile: baby sitter, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu. Obținând certificate de calificare recunoscute în UE. În cadrul acestui au fost promovate măsuri împotriva discriminării, drepturilor  civile precum și combaterea violenței domestice.” (sursa: http://www.carierepentrufemei.ro/content/%C5%9Fanse-egale-%C5%9Fi-respect-pentru-femeia-din-societatea-rom%C3%A2neasc%C4%83 )

Mai multe despre egalitatea de șanse puteți găsi în CAPITOLUL VIII.1 EGALITATEA DE ŞANSE

Agenda Sesiunii de lucru 10-17.06.2012, Barcelona

Grupul din România a fost cazat în 10 iunie în Hotel Top Amaika din stațiunea Calella.
Spicuiri din programul de lucru:

Luni, 11 iunie

Curs „Afammer Barcelona” în sala de conferințe a hotelului.
Afammer (Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural) este prima Asociație a femeilor din mediul rural, înființată în 1982 din dorința de a proteja,apăra, pregătii, consilia și integra pe piața muncii  femeile din mediul rural, dar și pentru a putea dezvolta politici rurale și a proteja zonele naturale și tradiția. Acum Asociația cuprinde 17 comunități, fiecare comunitate cuprinzând mai multe provincii.
Imaginile doar săptămâna viitoare.
 În cadrul acestei întâlniri am aflat printre altele, cu surprindere că femeilor din mediul rural, din această țară, le erau interzise unele activități ca de exemplu condusul unei mașini. Președinta Afammer ne spusese că a avut chiar ea nevoie de acceptul tatălui ei pentru a putea să-și ia carnetul de conducere, dansa a fost deputat în parlamentul catalan.  Președinta la nivel național AFAMMER, Carmen Quintanilla este deputat în parlamentul Spaniei și i-a fost conferită o medalie pentru curaj din partea partea Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru obținerea unei locuințe aveau nevoie de acceptul autorităților. Femeii nu-i erau recunoscute activitățile și rezultatele. În 1987 Constituția spaniolă consfințește egalitatea dintre bărbați și femei.
Affamer are programe pentru cele mai mari nevoi identificate: cursuri de formare în tehnologii noi, cursuri de asistentă și geriatrie, de înființare și conducere a unei cooperative luptându-se pentru recunoașterea muncii femeii în gospodărie. Programele nu sunt doar pentru femeile băștinașe ci si pentru  emigrante. Toate fiind ajutate cu informați legate de piața muncii.

Afammer isi face cunoscute activitățile prin UNICEF si FAO (Food and Agriculture Organization), ONU. Institutul femeii.

Au o confederație la nivel național și un parteneriat cu CARITAS și-au extins activitatea în Africa și America de Sud.

Au instituit ziua de 15 octombrie Ziua femeii din mediul rural.

Mai multe despre Afammer puteți găsi pe:

Marți, 12 iunie 2012

Vizită „Suara Cooperativa”,  SCIAS Barcelona
SUARA este cea mai mare cooperație  din Catalonia, prezentă în 17 regiuni din Catalonia, înregistrând un rulaj de 48 milioane de euro în anul anterior, beneficiile le reinvestesc. Este o organizație nonprofit în care proprietari sunt cei ce lucrează în ea mai mult de un an și doresc să aducă un aport de capital de 3000 Euro. În Suara sunt 90% femei. 820 de membrii cooperatori . Oferă servicii socio-educative, medicale, îngrijire persoane vârstnice la domiciliu sau la centru pe timp de zi în total 135 de servicii diferite. Cooperativa are în atenție  omul și beneficiază de o experiență de peste 30 de ani.
Cine le sunt clienții?
-        90% administrația publică (prin licitații și parteneriate) pentru servicii publice stabilite prin lege
-        Copii între 0-3 ani
-        Servicii private pentru copii, tineret, familii în situații de risc
-        Biserica în general CARITASUL apelează la serviciile lor.
-         oameni care doresc să intre pe piața forței de muncă
-        persoanele care au nevoie de sprijin pentru a fi mai autonomi
-        persoane care doresc îmbunătățirea pregătirii profesionale sau noi specializări
-        oameni care au nevoie de sprijin în situații de criză
-        persoanele cu risc de excludere socială cum ar fi persoanele cu boli mintale, imigranți, tineri și femei în dificultate, etc
Întradevăr o gama largă de servicii.
SUARA dispune de spații pentru femei sau mame cu copii aflate în dificultate și oameni ai străzii. Se mai ocupă de copiii orfani până la majorat iar apoi până la  maxim 21 de ani, se ocupă de ei pentru a le obține o locuință până vor putea trăi independent. Dar în acele spații au independență dar sunt sprijiniți de asistenți sociali.
     Garbet este prima întreprindere de cooperare din Catalonia ce combină servicii de calitate și responsabilitate socială. Lucrează cu persoanele cu risc de excludere, în primul rând, imigranții, tinerii cu risc și persoanelor de peste 45 de ani. Oferă menaj, spălătorie, întreținere și servicii de grădinărit. Aflați mai multe aici: http://www.garbet.coop/
   Principiile de acțiune, Suara Garbet în ceea ce privește politica de organizare sunt managementul transparent, democratice și participative, apropierea față de client și de persoane din organizație, bazat pe modelul de afaceri și de cooperare reciprocă de afaceri.

Următoarele  parți în curând

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu